Irodalom a modern civilizációban

Általában a hivatalnoki kaszt személyes, fontos szerepet játszott a társadalomban. A modern ipari civilizációban azonban az írnok egyszerűen a képzett bérmunkások kategóriája lett. Az író keveset osztott meg a kereskedő vagy a vállalkozó értékeirőlvagy menedzser. Így az irodalmi és művészeti világnak megvan a maga szubkultúrája. A két eredő értékrend közötti ellentét a forrása annak, amit elidegenedésnek nevezünk – legalábbis az értelmiségiek körében (az, hogy a városi, ipari civilizációban élő hétköznapi ember elidegenedik munkájától, önmagától és társaitól, más kérdés. bár eredményei tükröződnek és felerősödnek aaz elit elidegenedése ). Körülbelül 200 éve az író művészi környezetét általában nem osztják meg a lakossággal.
A bohémként ismert szubkultúra és a kis különleges társadalmában generált irodalmi és művészeti mozgalmak gyakran fontosabbak – legalábbis Ady Endre költő fejében –, mint a kultúra egészének történelmi, társadalmi és gazdasági mozgalmai. Még a hatalmas történelmi változásokat is lefordítják ezekre a kifejezésekre – az orosz forradalomra, például kommunista futurizmusra, konstruktivizmusra, szocialista realizmusra. A nyugat-európai irodalmat mozgalmak – romantika, realizmus, naturalizmus, futurizmus, strukturalizmus – parádéjának tekinthetjük., és így tovább a végtelenségig. Az újságírói kritikusok egy része valóban örömmel fogadta, hogy így tekint rá. De miután a kiáltványokat elsöpörték, az üléseket elnapolták, a pillanatnyi irodalmi kávéházak elvesztették népszerűségüket, a zűrzavar láthatóan nem sokat változtatott. A romantikus Arany Jánosban és a természettudós Émile Zolában több a közös, mint a különbség, és a különbségek inkább a társadalom egészének változásaiból fakadnak, mintsem az egymásnak ellentmondó irodalmi elvekből.Az irodalmi értékek változásait eleinte csak a felső részen értékelikmaga az irodalmi elit szintje, de gyakran egy generáción belül az egykor ezoterikusnak hitt műveket egy iskolai tananyag részeként tanítják. A legtöbb művelt ember egykor azt gondolta Petőfi Snádor érthetetlen, vagy ahol nem volt, obszcén. Módszerei és témái ma már mindennaposak a tömegkultúra kereskedelmi fikciójában. Néhány író továbbra is az elithez tartozik. Mallarmé jó példa – de ugyanolyan éteri lett volna, ha a közvetlen kommunikáció legegyszerűbb franciáján ír. Finomságai végső soron a személyiségében gyökereznek.

Az irodalom és a többi művészet

Az irodalom nyilvánvaló rokonságban áll a többi művészettel. Bemutatva egy színdarab dráma; olvasni, a színdarab irodalom. LegfontosabbA filmek írott irodalomra, általában regényekre épülnek, bár az összes nagy eposzt és a legtöbb nagy darabot valamikor megfilmesítették, és így serkentik a fiatalabb médium növekedését. Ezzel szemben a filmíráshoz szükséges technikák sok írót befolyásoltak regényeik felépítésében és stílusukban. A legtöbb népszerű szépirodalom a filmjogok szem előtt tartásával készült, és ez minden bizonnyal megfontolandó a legtöbb modern kiadónál.
Az irodalom adja az operák librettóját, a témáttónusú versek – még olyan rendhagyó forma, mint Friedrich Nietzsche Így beszélt Zarathustra című művét Richard Strauss tolmácsolta zenében – és természetesen ez adja a dalok szövegét. Sok balett és moderna táncok meséken vagy verseken alapulnak. Néha a zenét és a táncot egy előadó által felolvasott vagy egy kórus által énekelt szöveg kíséri. A 19. század közepe volt az irodalmi, történelmi és anekdotikus festészet virágkora, bár a szürrealistáktól eltekintve az ilyesmi a 20. században kihalt. Az irodalom és a művészetek keresztezése ma már finomabban megy végbe, többnyire párhuzamos technikák alkalmazásával – például a kubisták racionális disszociációja vagy az absztrakt expresszionisták spontán akciófestészete, amely a szabad világgal egy időben virágzott. -Az 1950-es és ’60-as években egyes regényírók javítatlan narratívái áramlanak.

Cikk megosztása!